Flexibilitate in analiza dosarelor.
Rapiditate în soluţionarea problemelor dumneavoastra.

  Sistemul  nostru de leasing  este finantat de TBI Leasing

Acte necesare

Intocmirea dosarului de leasing se face direct la sediul  TBI Leasing pe baza urmatoarelor documente:

1.       Statut si contract de societate(Act  Constitutiv)

2.       Certificat de inmatriculare

3.       Cod fiscal

4.       Acte aditionale si cereri de mentiuni, daca exista

5.       Bilantul  lunii decembrie a anului precedent

6.       Documentul care atesta adresa sediului societatii (act de proprietate/contract de inchiriere)

7.       Oferta de leasing acceptata de d-voastra(semnata si stampilata)

8.       Formularul de cerere de finantare completat

9.       Copie a actului de identitate/pasaport al persoanei autorizzate sa semneze pentru societate

10.   Certificat constatator de la Camera de comert si Industrie recent emis

11.   Decizia Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale a Actionarilor de a incheia contractul de leasing cu TBI leasing, specificand valoarea,perioada,obiectul contactului, persoana autorizzata sa semneze(cu datele personale)

12.   Copie a specimenelor se semnaturi de la banca, cu stampila in original si data bancii

13.   Un extras de cont recent

14.   Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Rriscurilor Bancare

 Etapele derularii contractului de leasing:

-obtinerea tuturor documentelor listate mai sus

-emiterea unei facturi proforme de catre firma noastra pentru produsele dorite de d-voastra

-intocmirea dosarului  cu TBI leasing

-aprobarea dosarului si livrarea produselor